Visie

Het uitgangspunt van onze visie is het kind zelf. We hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Hierbij is een positief zelfbeeld belangrijk.

Voor de ontwikkeling van het kind vinden wij belangrijk:
  • Het kind positieve aandacht te geven, zodat het een positief zelfbeeld ontwikkelt.
  • Respect voor alles wat leeft om ons heen.
  • Een veilige en vertrouwde groepsomgeving te creĆ«ren voor de kinderen.
  • Het kind voldoende ruimte te geven om zelf op ontdekking te gaan en hun fantasie te gebruiken.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis en veilig voelt bij Koekeloere. Dat ze zich kunnen ontwikkelen vanuit een veilige omgeving met vertrouwde mensen, die de kinderen kunnen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook intensief contact met de ouders is daarbij belangrijk, zodat thuis en het leven op de kinderopvang op elkaar aansluiten. We houden rekening met de regels, gewoonten, waarden en normen die de ouders het kind mee willen geven.

Daarnaast vinden wij het belangrijk de kinderen een omgeving te bieden waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact komen met de natuur en dieren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Buiten zijn is daarbij erg goed voor alle vormen van ontwikkeling: voelen, horen, zien, motoriek en de verstandelijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben om zich te ontwikkelen in een natuurlijke omgeving. Hiermee willen we het gebruik van natuurlijke materialen en de fantasie stimuleren. Fantasiespel heeft dan ook de voorkeur boven kant-en-klaar speelgoed.
Kinderdagverblijf Koekeloere Kinderdagverblijf Koekeloere Kinderdagverblijf Koekeloere